Follow us on:

Stafi Diplomatik

Naser Idrizi

Konsull i Përgjithshëm

naser.idrizi@rks-gov.net


Faket Kajtazi

Këshilltar


Hamdi Reçica

Konsull