Follow us on:

Shërbimet për publikun

Palët e interesuara për shërbime konsullore mund të paraqiten në Konsullatën e Përgjithshme në Nju Jork, vetëm pasi të caktojnë terminin. Terminin mund të caktohet çdo ditë pune, nga 10:00 a.m – 4:00 p.m, përmes detajeve kontaktuese të Konsullatës.

Puna me palë:     

E hënë 10:00 a.m – 3:00 p.m
E martë: 10:00 a.m – 3:00 p.m
E mërkurë: 10:00 a.m – 3:00 p.m

Për informata më të hollësishme, ju lutemi kontaktoni Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Kosovës  në Nju Jork. Orari i shërbimeve telefonike: e hënë – e premte 10:00 - 4:00.