Follow us on:

Stafi Diplomatik

Frymëzim Isufaj
Ambasador / Shef i Misionit
frymezim.isufaj@rks-gov.net

Albesjana Iberhysaj Kapitaj 
Ministër Këshilltare
albesjana.iberhysaj@rks-gov.net

Lulzim Krasniqi 
Këshilltar / Konsull
lulzim.o.krasniqi@rks-gov.net

Teuta Hyseni Kelmendi 
Sekretare e Dytë
teuta.hyseni@rks-gov.net

Stafi teknik administrativ

Vlora Marku -Tuqi
Asistente Administrative
vlora.marku@rks-gov.net