Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Nju Jork

Shërbimet konsullore për territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofrohen vetëm nga Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork. Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të kontaktojnë me Konsullatën e Përgjithshme në Nju Jork përmes kontakteve të mëposhtme.

 

Adresa:


801 Second Avenue

between 42 & 43 street 

Suite 301 New York
NY 10017

Kontakti:

Tel: +1 212 949 1400
Fax: +1 212 949 1403
E-mail: consulategeneral.ny@rks-gov.net


Lulzim Krasniqi
Sherbyesi konsullor
Numri i telefonit emergjent: +1 646 771 3443

Harta