Follow us on:

Registracija činjenice rođenja

Uz prijem zahteva za upis rođenja deteta u matičnu knjigu rođenih na Kosovu, za napred nabrojane mogućnosti obavezno se zahteva sledeće:

Kur fëmija është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;

  • Kopije dokumenata o državljanstvu oba roditelja, kosovski pasoši ili lične karte, kosovski izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o kosovskom državljanstvu;
  • Jedna kopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete u kojem su upisana oba roditelja;
  • Prisustvo oba roditelja ili zakonsko opravdanje za neprisustvo jednog od njih.


Kur fëmija është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas Kosovës ndërsa tjetri jo;

  • Kopije dokumenata o kosovskom državljanstvu oba roditelja;
  • Dokumenta koji dokazuju državljanstvo roditelja koji nije kosovski državljanin,
  • Pisani pristanak roditelja koji nije kosovski državljanin za upis deteta, overen od strane nadležnog organa,
  • Jedna kopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete u kojem su upisana oba roditelja; 
  • Prisustvo oba roditelja ili zakonsko opravdanje za neprisustvo jednog od njih

Fëmija është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas i Kosovës ndërsa tjetri është i panjohur;

  • Kopija dokumenta o kosovskom državljanstvu roditelja;
  • Jedna kopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete u kojem je upisan državljanin Kosova kao roditelj a drugi roditelj je označen kao“nepoznat”;