Follow us on:

Registracija činjenice sklopljenog braka

Uz prijem zahteva za upis činjenice sklopljenog braka u matičnu knjigu venčanih na Kosovu, konzularni službenik treba da zatraži sledeća dokumenta:

  • Kopije važećih ličnih isprava;
  • Dokaz u pogledu uverenja o državljanstvu za kosovskog državljanina;
  • Dokaz o državljanstvu za stranog državljanina;
  • Originalno uverenje o sklopljenom braku u zemlji prijema.