Follow us on:

Procedura e aplikimit për letërnjoftim të ri pas humbjes/dëmtimit