Follow us on:

Procedura e aplikimit për letërnjoftim për shtetasit që kanë mbushur 16 vjet dhe posedojnë pasap