Follow us on:

Procedura e aplikimit për pajisje me pasaportë të re pas humbjes apo dëmtimit për personat mbi mosh&e